Coaching

Een goed gesprek kan leiden tot een beter begrip van en meer inzicht in de eigen levensomstandigheden, met het oog op een betere levenskwaliteit.
Luisteren is daarom een belangrijke kwaliteit voor de begeleider.
Door de omstandigheden vanuit een breder perspectief te benaderen, worden er inzichten geboren die tot meer begrip leiden van de eigen situatie om zo de weg naar verandering open te maken.