FAQ voor kandidaat leden

Ga naar deze pagina voor de voorwaarden en de stappen om lid te worden.

De voorwaarden kan je hier vinden.

Een actief lid voldoet aan alle voorwaarden van het profiel van een gezondheidsbegeleider.

Als je nog niet voldoet aan alle voorwaarden (vb nog niet voldoende opleidingsuren of nog niet voldoende stage-uren) kan je je toch al aansluiten als aspirant lid als je slaagt in onze toetredingsexamens. Je wordt echter niet gepubliceerd op onze website. Je kan maximum drie jaar aspirant lid zijn. Daarna moet je je aansluiten als actief lid en dus voldoen aan alle voorwaarden van het profiel van een gezondheidsbegeleider.

De toetredingsexamens vinden plaats op een zondag in juni en december. De eerstvolgende datum staat vermeld op deze pagina.

Meedoen aan de examens kost 25 euro: als je slaagt, wordt dit bedrag in mindering gebracht van je lidgeld wanneer je aansluit binnen de zes maanden na de examens.

 1. Je wordt opgenomen in de mailinglijst van de beroepsvereniging van Gezondheidsbegeleiders.
 2. Je moet je binnen de zes maanden als actief of aspirant lid aansluiten en je lidgeld betalen.
 3. Als je lidgeld betaald is, krijg je een lidnummer en ook toegang tot het professionele gedeelte van onze website.
 4. Actieve leden die met alles in orde zijn, verschijnen op de zoekfunctie naar een gezondheidsbegeleider op onze website.
 5. Actieve leden krijgen een persoonlijke pagina op onze website die ze zelf kunnen beheren.
 6. Actieve leden krijgen van ons elk jaar een licentie. Deze licentie moet duidelijk zichtbaar in je praktijk ophangen.
 7. Actieve leden moeten zich verzekeren voor beroepsaansprakelijkheid, ofwel via onze groepsverzekering ofwel via een verzekeraar naar keuze.
 8. Aspirant leden worden actief lid als ze aan alle voorwaarden voldoen (zie “profiel van een gezondheidsbegeleider” onderaan deze pagina) (binnen 3 jaar na toetreding)
 9. Je toont aan dat je je jaarlijks bijschoolt en brengt je opleidingen/accreditaties in op je online profiel.
 10. Je houdt je aan onze deontologische code wanneer je cliënten ontvangt.
 11. Je neemt elk jaar deel aan onze Algemene Vergadering (AV). Deze vindt plaats op de eerste zaterdag van februari of zoals aangekondigd op onze website.
 12. Je bent bereid mee te werken aan kwaliteitsenquêtes en kwaliteitsbezoeken.

Indien betaald vòòr 1 februari:

actief lid: € 110,00

aspirant lid: € 60,00

aspirant lid waarvan de 3 aspirantenjaren verstreken zijn: € 110,00

Indien betaald na 1 februari:

actief lid: € 130,00

aspirant lid: € 85,00

aspirant lid waarvan de 3 aspirantenjaren verstreken zijn: € 130,00

Voor nieuwe leden wordt het examengeld afgetrokken van het eerste jaar lidgeld.

Je kan het bedrag storten op rekeningnummer BE78 0682 4424 2286 met vermelding van “Voornaam Achternaam lidgeld 20 . . ” (20 . . = jaartal).

Vooraleer je kan deelnemen aan het examen vragen wij om digitale kopies van relevante diploma’s, getuigschriften, stagebewijzen, …. aan ons te sturen per e-mail. We vragen dit om alle voorwaarden tot toetreding gedetailleerd te kunnen controleren

Actieve leden en ook Aspirant-leden met een ondernemingsnummer (die dus al een praktijk hebben) kunnen zich aansluiten bij de lopende groepsverzekering die “Gezondheidsbegeleiders” heeft afgesloten bij La Baloise.

Je bent evenwel vrij een andere maatschappij te kiezen. Indien je je verzekert via een andere verzekeraar, moet je wel jaarlijks een bewijs van verzekering overmaken aan ons secretariaat.