Disclaimer

De Vereniging van Gezondheidsbegeleiders besteedt veel zorg aan de creatie en inhoud van deze website, maar garandeert niet de correctheid van alleinformatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan gezondheidsbegeleiders.be niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer de webmaster verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, zal onmiddellijk overgaan worden tot verbetering of aanvulling.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld via het profiel van onze leden of partners, is onze vereniging niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eenieder die gebruik maakt van deze externe bronnen is zich ten volle bewust van het feit dat internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn en erkent dat onze vereniging geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal, en bijgevolg niet aansprakelijk kan worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Handelsmerken

Sommige namen, tekens en logo’s die op deze site worden gebruikt (bijvoorbeeld het logo en de naam van de Vereniging van Gezondheidsbegeleiders, de partners en leden) zijn beschermde handelsmerken.