veelgestelde vragen

Wat gebeurt er na de toetreding?
 • Indien je geslaagd ben, word je geacht binnen de zes maanden als lid aan te sluiten. 
 • Het lidgeld bedraagt 50€ als aspirant lid, 95€ voor een actief lid per jaar
 • actieve leden verschijnen op onze zoekfunctie 
 • als actief lid kan je aansluiten bij onze groepsverzekering, of toon je aan dat je een Beroeps Aansprakelijkheidsverzekering houdt.
 • aspirant leden worden actief lid wanneer ze aan alle voorwaarden voldaan hebben
 • Je dient je aan de deonotologische code te houden in alle contact met (mogelijke) klanten in je hoedanigheid als gezondheidsbegeleider.  
 • Jouw licentie hangt duidelijk zichtbaar in je praktijk
 • Je neemt jaarlijks deel aan onze Algemene Vergadering die plaatsvindt de eerste zaterdag van februari of zoals aangekondig op onze website.
 • Je toont aan dat je jaarlijks bijschoolt en brengt je accrediaties in op je profiel
 • Je bent bereid mee te werken aan kwaliteitsenquettes en kwaliteitsbezoeken.
Wie contacteer ik wanneer ik vragen heb over de groepsverzekering BA?

Aldo¨Paemen behartigt onze zaken als verzekeringsmakelaar.  
contactgegevens

Cornelis & Partners Verzekeringen BVBA

Hundelgemsesteenweg 306, 9820 Merelbeke

T 09/232.14.14 l F 09/232.13.13 l www.cornelis-partners.be

De verzekeraar is La Baloise.

In geval van een schadegeval of vermeende schade neem direct contact op met Frank en niet rechtstreeks met La Baloise.
Heb je vragen, contacteer ons secretariaat Contacteer ons

Wat dekt de vlootpolis Beroeps Aansprakelijkheid voor gezondheidsbegeleiders?
 • BA: de handelingen die we stellen tov onze klanten en die betrekking hebben op de pijlers zoals vermeld in het contract (zie pdf in bijlage) - we zijn niet gedekt voor invasieve medische handelingen of speciale disciplines zoals osreopathie, kine, dietist,...).  Op aanvraag kan de bestaande polis wel uitgebreid worden.
 • Rechtsbijstand: om eventueel beroep te doen op juridisch advies van een advocaat of voor tussenkomst gerechtskosten.
 • Burgelijke Aansprakelijkheid voor je gebouw: dekt de schade of ongemak door uw klant opgelopen in de praktijkruimte of de toegang ernaar.

 

Wie kan aansluiten bij de vlootpolis?

Alleen leden die het toetredingsexamen slagen over de hele lijn en die jaarlijks op tijd hun lidgeld betalen kunnen aansluiten bij de groepsverzekering.  

Indien lidgeld niet tijdig betaald, wordt de makelaar verwittigd en wordt je uitgesloten uit de vlootpolis.

Wat zijn accreditaties en waarvoor heb ik dit nodig?

Accreditatie zijn de studiepunten die je verzameld om aan te tonen dat je up-to-date blijft in de uitvoering van je beroep.

meer uitleg vind je in de werkgroep accreditatie

Hoe begin ik aan een praktijk?

Wil je starten als zelfstandige?  

lees de infobrochure ondernemen in Vlaanderen of de ondernemingsbank

Waarom is mijn aanwezigheid vereist tijdens de Algemene Vergadering?

Traditioneel vindt de Algemene Vergaderingt plaats de eerste zaterdag van februari. 

Omdat de statuten van de vereniging dienen voorgelegd te worden aan de leden van de vereniging en wijzigingen in het Bestuur goedgekeurd door de leden is aanwezigheid vereist.  Indien belet, kan je schriftelijk een volmacht doorgeven aan een collega-gezondheidsbegeleider.

Natuurlijk maken we er een feest en brengen jullie op de hoogte van nieuwtjes en weetjes in de vorm van een workshop en een netwerkmoment met buffet indien je dit wenst;.

Hoeveel vraag ik voor een consult?

Wij leggen geen tarieven op maar kunnen enkel een richtlijn geven.

Wij adviseren een tarief van 45 tot 60€ per uur, afhankelijk van de inhoud van de sessie..  

Wat is het verschil tussen een aspirant lid en een actief lid?
 1. Een aspirant lid:
 • Geslaagd in het toetredingsexamen
 • nog geen 800 relevante lesuren kunnen aantonen, maar wel bezig met relevante opleiding(en)
 • heeft de stage-uren nog niet afgerond
 • Indien een praktijk wordt opgestart : een BA verzekering aangaan en in orde zijn met sociale en fiscale wetgeving (binnen de 6 maanden na geslaagd toetredingsexamen)
 1. Een actief lid:
 • Geslaagd in het toetredingsexamen
 • 800 lesuren gevolgd
 • 200 stage-uren afgewerkt
 • een BA verzekering aangaan en in orde met sociale en fiscale wetgeving 

Let op: Een aspirant lid kan in principe 2 jaar aspirant blijven maar moet ondertussen eraan werken dat alle voorwaarden voldaan worden.

Aspirantleden worden niet getoond in de lijst van gezondheidsbegeleiders op de website.

 

Waar kan ik een naambord met logo groene bol bestellen?

Wij werken met een vaste leverancier:

Caroo Reklame bvba
Mulkstraat 115 -  3300 Tienen
www.carooreklame.be

T. 016/81 20 00 (alle dagen behalve maandag van 10u/12u - 13u/18u)

voorbeelden en prijslijst in downloads onderaan

Wanneer krijg ik een licentie?

De licenties worden elk jaar vernieuwd en elektronisch doorgestuurd na de Algemene Vergadering. We maken onderscheid tussen actieve en aspirant leden.

1. Je bent Aspirant lid zonder praktijk gedurende maximum 2 jaar indien

 • Je minimum 500 opleidingsuren genoot
 • Je geslaagd bent in de toetredingsproef
 • Je het Aspirant lidgeld hebt betaald

Je ontvangt geen licentiecertificaat

2. Je bent Aspirant lid met opstartende praktijk gedurende maximum 2 jaar indien

 • Je minimum 500 opleidingsuren genoot
 • Je geslaagd bent in de toetredingsproef
 • Je het Aspirant lidgeld hebt betaald
 • Je aangesloten bent bij de voordelige Groepsverzekering of je leverde een geldig beroepsverzekeringsbewijs

Je vraagt zelf een licentiecertificaat voor Aspiranten aan via ledenadministratie@gezondheidsbegeleiders.be

3. Je bent volwaardig lid van de Gezondheidsbegeleiders indien

 • Je minimum 800 opleidingsuren genoot
 • Je minimum 200 uren stage volbracht
 • Je geslaagd bent in de toetredingsproef
 • Je het jaarlijks lidgeld hebt betaald
 • Je aangesloten bent bij de voordelige Groepsverzekering of je leverde een geldig beroepsverzekeringsbewijs

Je ontvangt elk jaar een elektronisch licentiecertificaat na de Algemene Vergadering

Promotiemateriaal bestellen

Jullie zijn onze ambassadeurs!
Daarom bieden we tegen democratische prijzen promotiemateriaal aan.

   neem contact op met het secretariaat voor je bestelling           

  aantal Prijs
bloknota 12  5,-
pen 50 25,-
folder 60 6,-