verder...

Speciaal kenmerkend voor de leden is dat ze basiskennis hebben van de onder de voornoemde punten a en b en dat ze inzicht hebben in de principes van de complementaire gezondheidszorg. Ze dienen meer diepgaande kennis te hebben van één of meerdere van deze methoden, die ze vooral toepassen in hun praktijk. Hierdoor zijn ze in staat een probleem vanuit meerdere invalshoeken te benaderen of zinvol te kunnen doorverwijzen.
Om deze verschillende methoden zinvol te kunnen combineren, of om steeds de juiste keuze uit het gamma te kunnen maken, verwachten we van een gezondheidsbegeleider een diepgaand inzicht te hebben in het mensbeeld op alle niveaus (fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel) en in de begrippen “ziekte” en “gezondheid”


 

In afwachting van het vervolmaken van de stage-uren kan je aspirant lid worden.  Je wordt echter niet opgenomen in onze zoekfunctie 'zoek een gezondheidsbegeleider".