FAQ voor kandidaat leden

Hoe word ik lid?
 1. Via ons inschrijvingsformulier kan je je aanmelden.
 2. 3 weken voor het examen krijg je bericht waar en wanneer het examen plaatsvindt.
 3. download de deontlogische code en het profiel van een gezondheidsbegeleider onderaan deze pagina voor meer info.
Wat zijn de voorwaarden om lid te worden?

De voorwaarden om lid te worden vind je terug in de bijgesloten pdfs deontologische code en profiel van een gezondheidsbegeleider

Wanneer vindt het examen plaats? Wat is de kostprijs?

Elk jaar zijn er twee toetredingsmomenten: in juni en december. 

De kostprijs is 25 €: indien geslaagd wordt dit bedrag verrekend wanneer je aansluit binnen de zes maanden na het examen.

Wat gebeurt er wanneer ik geslaagd ben?
 1. Indien je geslaagd ben, word je geacht binnen de zes maanden als lid aan te sluiten. 
 2. Het lidgeld bedraagt 50 € als aspirant lid, 90 € voor een actief lid
 3. Actieve leden verschijnen op onze zoekfunctie op deze website
 4. Als actief lid kan je aansluiten bij onze groepsverzekering, of toon je aan dat je een Beroeps Aansprakelijkheidsverzekering houdt.
 5. Aspirant leden worden actief lid wanneer ze aan alle voorwaarden voldaan hebben (zie profiel van de gezondheidsbegeleider - pdf onderaan in bijlage)
 6. Je dient je aan de deontologische code te houden wanneer je klanten ontvangt.  
 7. Jouw licentie hangt duidelijk zichtbaar in je praktijk
 8. Je neemt jaarlijks deel aan onze Algemene Vergadering die plaatsvindt de eerste zaterdag van februari of zoals aangekondig op onze website.
 9. Je toont aan dat je je jaarlijks bijschoolt en brengt je accreditaties in op je profiel
 10. Je bent bereid mee te werken aan kwaliteitsenquêtes en kwaliteitsbezoeken.
Hoeveel bedraagt het lidgeld?

Het lidgeld bedraagt 90 € voor actief lid en 50 € voor een aspirant lid.  Bij aansluiting wordt 25 € van het toetredingsexamen afgetrokken van het lidgeld.

Je kan het bedrag storten op rekeningnummer BE78 0682 4424 2286 met vermelding van je naam en lidnummer dat je wordt toegewezen nadat je geslaagd bent.

Wat breng ik mee voor het examen?
 1. een pasfoto voor de ledenadministratie
 2. en afgedrukt en ondertekend document van de deontologische code
 3. kopies van diploma's en getuigschriften om de voorwaarden tot toetreding te staven
Hoe kan ik aansluiten bij de groepsverzekering BA van de Beroepsvereniging?

Je kan je bij aansluiten bij de lopende groepsverzekering die de Vereniging voor Gezondheidsbegeleiders heeft afgesloten bij La Baloise. Contacteer hiervoor verzekeringsmakelaar Aldo Paemen tel 0032 (0)475 65 31 52. Hij volgt ons dossier op bij verzekeraar La Baloise.  Je bent evenwel vrij een andere maatschappij aan te spreken. Indien je je verzekert via een andere verzekeraar, dien je jaarlijks een bewijs van verzekering over te maken aan het secretariaat.

contactgegevens Frank Verdonck tel 0475 65 31 52 - email frank.verdonck2@telenet.be